Անհատական պլան

Անուն, ազգանուն – Մոնթե Պետրոսյան

Դպրոց, դասարան –3.3

Երկարօրյա ծառայություն – այո

Ինչպե՞ս եք գալիս դպրոց և ինչպե՞ս եք վերադառնում տուն (բնակվում եմ դպրոցին մոտիկ, օգտվում եմ դպրոցի երկկողմանի/միակողմանի տրանսպորտից, ծնողներս են բերում դպրոց) – օգտվում եմ դպրոցի երկկողմանի տրանսպորտից

Տանը լրացուցիչ անելու աշխատանքներ ընտրու՞մ եք –  այո

Ընտրությամբ գործունեության խումբ – երգ

Լրացուցիչ խմբակների (պար, լող, կարատե, կիթառ… ) հաճախու՞մ եք, նշե՛ք վայրը – ոչ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *